ISTRAŽIVANJE STAVOVA O UTJECAJU KRIZE NA POSLOVANJE

Pozivamo vas da sudjelujete u istraživanju Instituta za inovacije, a koje se fokusira na stavove o utjecaju krize na poslovanje. Cilj ovog istraživanja je razumjeti percepcije donositelja odluka u poduzećima, a s obzirom na kompleksnost konteksta u kojemu je potrebno donositi odluke.

Kako biste sudjelovali u istraživanju, molimo vas da pokrenete upitnik i ispunite ga najkasnije do 19.05.2020.

Webinar: Kriza kao dio poslovanja

Kako bismo zajedno identificirali izazove i potencijalna rješenja na ovaj kontekst visoke neodređenosti i visokog rizika organiziran je ovaj webinar koji se fokusira na identificiranje opcija koje istovremeno ostvaruju kratkoročne i dugoročne učinke na poslovanje organizacija.

Izvještaj: Kriza kao dio poslovanja

U suradnji s Vijećem Instituta za inovacije napravljena je analiza i izvještaj koji se fokusira na utjecaj krize na poslovanje kompanija - globalno i regionalno. Misija Instituta za inovacije jest rast i razvoj pojedinaca i poduzeća u regiji te je sukladno tome ovaj izvještaj dostupan svima – besplatno.

Zatvori