Besplatno preuzmite kompletan izvještaj:
Kriza je zahvatila gotovo sve segmente društva te velik broj kompanija i poduzetnike stavila u kompleksnu situaciju gdje je cjelokupno poslovanje ugroženo – logika na kojoj je ideja/kompanija građena, više ne funkcionira. Suočeni s takvom situacijom, prirodno se fokusiramo na preživljavanje i otklanjanje negativnih učinaka – no, trebamo li tražiti novi/drugačiji pristup i graditi novu logiku poslovanja?

U suradnji s Vijećem Instituta za inovacije napravljena je analiza i izvještaj koji se fokusira na utjecaj krize na poslovanje kompanija – globalno i regionalno. Izvještaj se fokusira na:

  1. Definiciju krize kao promjene paradigme/logike poslovanja
  2. Krizu kao konstantu koja je uvijek prisutna
  3. Uzroke krize koji su zapravo isti/slični principi
  4. Odgovore na krizu i izazove koji se javljaju kod pojedinaca/poduzeća
  5. Završetak krize i stvaranje nove konkurentske prednosti

Cilj izvještaja je pomoći pojedincima i poduzećima u izradi operativnog akcijskog plana za otklanjanje negativnih učinaka krize te izgradnji strateškog razvojnog plana za stvaranje i naplatu novostvorene vrijednosti koja se bazira na novoj logici/paradigmi poslovanja.

Misija Instituta za inovacije jest rast i razvoj pojedinaca i poduzeća u regiji te je sukladno tome ovaj izvještaj dostupan svima – besplatno.

Institut za inovacije radi s kompanijama na otklanjanju negativnih učinaka krize te stvaranju preduvjeta za izgradnju organizacije, ponude i tržišta koji će biti usklađeni s novom logikom poslovanja.

Za dodatne informacije i upite o potencijalnoj suradnji kontaktirajte nas na:

Zatvori

This website uses only necessary cookies. These cookies are strictly necessary for our website to properly function: PHPSESSID# – Used by PHP to identify a current user’s session. Its activity expires when a session is ended.