Kriza je zahvatila velik broj kompanija te poduzetnike stavila u kompleksnu situaciju gdje je cjelokupno poslovanje ugroženo – logika na kojoj je ideja /kompanija građena, više ne funkcionira. Suočeni s takvom situacijom, prirodno se fokusiramo na preživljavanje i otklanjanje negativnih učinaka – no, trebamo li graditi novu logiku poslovanja?

KRIZA KAO DIO POSLOVANJA

27.05.2020. u 17:00

Upravo kako bismo zajedno identificirali izazove i potencijalna rješenja organiziran je ovaj webinar koji se fokusira na identificiranje opcija koje istovremeno ostvaruju kratkoročne i dugoročne učinke:

  1. Kako primijeniti Operativni akcijski plan za otklanjanje negativnih učinaka i iskorištavanje postojećih prilika te
  2. Kako izgraditi Strateški razvojni plan za stvaranje i naplatu novostvorene vrijednosti, koje imaju kvalitativne i kvantitativne sinergije s aktivnostima u kratkom roku te se baziraju na novoj logici/paradigmi poslovanja.
Institut za inovacije je globalni „think-tank“ koji okuplja regionalne i globalne lidere te renomirane svjetske profesore s vodećih sveučilišta (Harvard, Stanford, GATech, Bocconi, Duke, Northwestern, ETH Zurich, i dr.) s fokusom na razumijevanje fundamentalnih pretpostavki biologije, psihologije, sociologije i ekonomije te njihov utjecaj na sposobnost ljudi za rješavanje problema i donošenje odluka, posebno u kontekstima koje karakterizira visoka razina kompleksnosti i rizika.

Webinar će voditi prof. Goran Vlašić, Predsjednik Akademskog Vijeća Instituta za inovacije

Webinar će se održati 27.05.2020. od 17:00 sati

Trajanje webinara je 60 minuta

Izvještaj: Kriza kao dio poslovanja

U suradnji s Vijećem Instituta za inovacije napravljena je analiza i izvještaj koji se fokusira na utjecaj krize na poslovanje kompanija - globalno i regionalno. Misija Instituta za inovacije jest rast i razvoj pojedinaca i poduzeća u regiji te je sukladno tome ovaj izvještaj dostupan svima – besplatno.

Zatvori

This website uses only necessary cookies. These cookies are strictly necessary for our website to properly function: PHPSESSID# – Used by PHP to identify a current user’s session. Its activity expires when a session is ended.