Liderstvo u neprofitnim organizacijama

logo za web

Valueproposition_web

Opis programa

Cilj programa je potaknuti pozitivne promjene te pružiti znanja primjenjiva u svakodnevnoj praksi i radu neprofitnih organizacija. Podiže se razina kvalitete rada za unaprjeđenje neprofitnih organizacija i  okretanje novim izazovima u budućnosti. Stvara se mogućnost suradnje i razvoj zajedničkih projekata za napredak cjelokupnog neprofitnog sektora.

 

Mjesto i vrijeme održavanja

Predavanja se održavaju u konferencijskoj dvorani Školske knjige (Masarykova 28, Zagreb) od 24. do 27. veljače 2014. prema sljedećem rasporedu:

web_tablica

 

Predavači

novi profesori

 

Doc. dr. sc. Goran Vlašić – Ekonomski fakultet u Zagrebu

 • Gostujući predavač na Sveučilištu Bocconi (Italija), University of Sussex (UK), Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija)
 • Predsjednik Vijeća Instituta za inovacije te pokretač i koordinator jednog od najboljih svjetskih executive education programa: Advanced Program in Business

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević – Ekonomski fakultet u Splitu

 • Specijalizirao područje neprofitnog menadžmenta i menadžmenta u javnom sektoru, upravljanje organizacijskim promjenama i sociologijom interneta te virtualnih zajednica
 • Autor najvećeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja neprofitnog menadžmenta u regiji

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – Ekonomski fakultet u Zagrebu

 • Prodekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Gostujući profesor na Leeds Met (UK), WU (Austrija), Alpen-Adria Universität (Austrija), i dr.
 • Autor najvećeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja neprofitnog marketinga‏ u regiji

Doc. dr. sc. Zoran Krupka – Ekonomski fakultet u Zagrebu

 • Doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu na temu upravljanja markama
 • Školovao se u SAD-u, Belgiji, Portugalu

Mr. sc. Ljiljana Najev Čačija – Ekonomski fakultet u Splitu

 • Predavač iz područja poslovnog pregovaranja i poduzetništva s fokusom na neprofitne organizacije
 • Savjetnica više hrvatskih neprofitnih organizacija

 

Koncept predavanja

Predavanja pokrivaju područja marketinga, strateškog planiranja i menadžmenta neprofitnih organizacija, pisanja projekata i osnova projektnog upravljanja te prikupljanja sredstava. Za svako predavanje biti će pripremljeni i dodatni radni materijali. Predavanja će biti interaktivna, uz korištenje stvarnih primjera iz prakse kroz rad na individualnim i grupnim zadacima. Također, na prvom predavanju svaki će polaznik dobiti svoj primjerak knjige „Marketing i menadžment neprofitnih organizacija“ (ŠK, 2013.).

 

Opis predavanja

Prvo predavanje analizira kompleksno tržište neprofitnih organizacija, gdje je potrebno balansirati interese različitih dionika. Prezentirat će se metode analize okruženja te povezivanje specifičnosti okruženja sa strateškim mogućnostima neprofitne organizacije za uspjeh u ostvarivanju svog cilja postojanja.

Nakon uvoda i obrade teme marketinga u neprofitnim organizacijama, kroz drugo predavanje i radionicu sudionici će se upoznati s temeljnim teorijskim i praktičnim sadržajima strateškog planiranja i provedbe strateških planova kroz projekte i programe neprofitnih organizacija. Fokus će biti na strukturiranju neprofitnih organizacija, razvoju timova te upravljanju resursima neprofitnih organizacija.

Treći dio obrađuje ključna znanja planiranja i izrade inovativnih projekata koji stvaraju vrijednost za različite dionike te mogu postati samoodrživi projekti društvenog poduzetništva. Obradit će se strateški pristupi planiranja i implementacije inovativnih projekata u neprofitnom sektoru te, kroz interaktivnu radionicu, definirati strateške smjernice neprofitnih organizacija čiji predstavnici sudjeluju u programu. Fokus će biti na samoodrživim projektima koji se financiraju na tržištu zadovoljenjem ciljeva neprofitne organizacije.

U sklopu zadnjeg seta predavanja diskutirat će se temeljne odrednice prikupljanja sredstava: od proizvodne do marketinške orijentacije uz kratak pregled povijesnog razvoja te osnovnih načela prikupljanja sredstava, definiranje ciljeva istih, smisla kreiranja i komuniciranja razloga za podršku prema ključnim dionicima. Klasificirati će se osnovni izvori sredstava i osnovne karakteristike najčestitijih načina prikupljanja sredstava, odrediti mjerenje performansi uspješnosti te specifičnosti prikupljanja sredstava kao zanimanja, prava donatora te pravila etičkih principa i standarda specijalista prikupljanja sredstava.

 

Polaznici

Program je namijenjen pojedincima na vodećim pozicijama u neprofitnim organizacijama koje djeluju u Hrvatskoj, bez obzira na fokus njihovog djelovanja. To su udruge, zaklade, knjižnice, muzeji, kazališta, galerije, obrazovne institucije i ostali oblici neprofitnih organizacija. Važno je da polaznici imaju određeno iskustvo u vođenju neprofitnih organizacija i/ili značajnih projekata unutar pojedinih organizacija. Broj polaznika ograničen je na 35 kako bi se održala visoka interaktivnost i primjenjivost predavanja.

 

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, molimo javite se na e-mail: zraguz@innovation-institute.eu.